ગુજરાત જનરલ નોલેજ – એક અભ્યાસ

325.00

In Stock

Description

  • આ ૭ મી આવૃત્તિમાં માંગને અનુરૂપ ‘ગુજરાતના ઇતિહાસ’ ની વર્ણનાત્મક સ્વરૂપમાં ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરાઇ છે.

  • ‘ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો’ વિષયની પણ વર્ણનાત્મક ચર્ચા.

  • વર્ષ ૨૦૧૯ સુધીની કેન્દ્ર સરકારની ૧૦૫ યોજનાઓ અને રાજ્ય સરકારની ૭૦ યોજનાઓ

  • કમ્પ્યુટર વિષયના વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પુછાયેલા ૩૦૦થી પણ વધુ પ્રશ્ર્નો તેના જવાબો સહિત

  • ગુજરાત રાજ્યના જનરલ નોલેજ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ઉપરાંત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના અન્ય વિષયોને ટૂંકમાં આવરી લેવાયા છે

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ગુજરાત જનરલ નોલેજ – એક અભ્યાસ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *