ગુજરાતનો સાસ્કૃતિક વારસો

290.00

In Stock

LANGUAGE Gujarati
AUTHOR Ajay Patel
NO. OF PAGES 283

Description

રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના (GCERT & NCERT) દ્વારા પ્રકાશિત નવા પાઠ્યપુસ્તકો તથા વિવિધ આધારભૂત સ્ત્રોત આધારીત પરીક્ષાલાક્ષી વિષય-વસ્તુની રંગીન ચિત્રો અને કોષ્ટકો સાથે વર્ણનાત્મક રજુઆત

GPSC, Dy.SO., Dy. Mamlatdar, STI, PI/PSI, નાયબ ચિટનીસ, બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, કોન્સ્ટેબલ, TET/TAT, તલાટી વગેરે જેવી અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ગુજરાતનો સાસ્કૃતિક વારસો”

Your email address will not be published. Required fields are marked *